+48 539 282-337 site@tlumka.pl w2business.pl

Usługi tłumaczenia przysięgłego w Krakowie

Co to jest tłumaczenie przysiegle?

To jest tłumaczenie dokumentów zagranicznych przez tłumacza przysięgłego dla ich legalizacji w Polsce. Tłumaczenie przysięgłe jest niezbędne do uzyskania karty pobytu, do uczelni, obywatelstwa i do innych celów przy ubieganiu się do polskich instytucji państwowych.

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe?

Mamy najniższe ceny: od 15 zł brutto za stronę! Koszt tłumaczenia przysięgłego zależy od języka dokumentu orginala i liczby znaków.
Wypełnij wniosek zlecenia, cena zostanie wyświetlona w dolnej części strony.

Jak szybko ja mogę uzyskać tłumaczenie przysięgłe dokumentów?

Tłumaczenie odbywa się 1-2 dni, w zależności od wielkości dokumentu i szybkości potwierdzenia pisowni swoich danych. правильно Tłumaczenie odbywa się 1-2 dni, w zależności od wielkości dokumentu i szybkości potwierdzenia pisowni danych.

http://bip.ms.gov.pl/... Z dniem 1 marca 2015 r. wejdzie w życie zmiana art. 14 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014 poz. 1741), o następującym brzmieniu: art. 118. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.[15])) w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument.”.

Zamów tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego w Krakowie

Złożenie
Odbieranie

Do tłumaczenia:
+48 539 282-337 site@tlumka.pl